Stypendia

Stypendia przyznawane w WSZiB w Krakowie

Stypendia

Rok akademicki 2016/2017


Stypendia finansowane ze środków własnych Uczelni:

Stypendia finansowane ze środków budżetu państwa:

Pozostałe

W roku 2015

  • 48 studentów otrzymało stypendium motywacyjne Rektora
  • 537 studentów otrzymało stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • 738 studentów otrzymało stypendium o charakterze socjalnym
  • 35 studentów otrzymało zapomogi losowe
  • 1 student otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu statystycznie co trzeci student WSZiB otrzymuje stypendium!!

Do poczytania

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

Konto bankowe dla studenta


Powrót na górę strony