Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy maturzystów, a także Waszych młodszych kolegów, nauczycieli i rodziców na:

DZIEŃ OTWARTY WSZiB w Krakowie

 
Wiedza i dobra zabawa!

10 marca 2016r.
al. Kijowska 14

Wybierz (bezpłatne) zajęcia, na które chcesz przyjść:

Czwartek, 10 marca 2016

czas

5K
13K
7K
9.00-
9:30
Powitanie i przedstawienie oferty WSZiB – JM Rektor, prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski s. 13 K, 7K

9.30-
10.30
Planowanie kariery
mgr Waldemar Wodniak
Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak złapać falę, nie dać się zjeść rekinom i nie pójść na dno
Magdalena Knapik - Woch
brak miejsc
(prosimy o kontakt telefoniczny)
 
Marketing mobilny
dr Magdalena Kowalska-Musiał
 
10.45-
11.45
Techniki wywierania wpływu na ludzi
mgr Waldemar Wodniak
brak miejsc
(prosimy o kontakt telefoniczny)
Mowa ciała - wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
dr Justyna Michniak
 
 
Merchandising - sterowanie ruchem nabywców w sklepie, czyli... jak jesteśmy manipulowani podczas zakupów
dr inż. Dominika Woźny
12.00-
13.00
Warsztaty o stylu
dr Justyna Michniak
 
Bądź (swoją) wizytówką - warsztat kreatywnego pisania C.V
Magdalena Knapik – Woch
 
 
Być człowiekiem sukcesu jak to zrobić?
mgr Waldemar Wodniak


Uwaga! W tym dniu zapisy 0 zł!
Można rezerwować miejsce bez świadectwa maturalnego!
Więcej informacji:

dzienotwarty@wszib.edu.pl
k.kowalik@wszib.edu.pl (gdyby były problemy z zapisaniem się, proszę pisać tutaj)
Ilość miejsc ograniczona!
 

Nasi wykładowcy:

Magdalena Knapik-Woch
Z wykształcenia technik hotelarstwa, technik prac biurowych sekretarz-asystent, pracownik do spraw personalnych, absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Studiów Podyplomowych WSZIB w Krakowie. Z zamiłowania do pracy z ludźmi – trener i szkoleniowiec.
Magdalena Kowalska-Musiał
Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracę doktorską z zakresu marketingu relacyjnego obroniła w 2011 r. Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii badań dotyczących relacji rynkowych w nowych uwarunkowaniach rynkowych.
Justyna Michniak
Wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Autorka publikacji naukowych z obszaru zarządzania ludźmi oraz pracy doktorskiej na temat kształtowania zachowań etycznych pracowników. Specjalista ds. komunikacji interpersonalnej i zarządzania wizerunkiem.
Dominika Woźny
Doktor nauk ekonomicznych, Prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki WSZiB w Krakowie, wykładowca przedmiotów związanych z zarządzaniem i marketingiem. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół zachowań nabywców oraz czynników je kształtujących.
Waldemar Wodniak
Absolwent WSZIB i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk – przez 16 lat pracował w jednym z największych banków w Polsce, gdzie przez 5 lat był Dyrektorem, a także trenerem wewnętrznym – specjalizacja sprzedaż produktów bankowych, techniki komunikacji, motywacja pracowników, od 14 lat jest wykładowcą WSZIB.
 

Opis zajęć

Warsztaty o stylu
W czasie warsztatów zostaną poruszone kwestie budowania swojego wizerunku zgodnie z przyjętą przez siebie strategią w zależności od sytuacji (np. poszukiwanie pracy, wystąpienia publiczne, spotkania prywatne, wielkie wyjścia). Uczestnicy warsztatów zostaną wyposażeni w wiedzę na temat wpływu dobieranych kolorów, materiałów i dodatków. W czasie warsztatów odbędą się także ćwiczenia pozwalające na przeprowadzenie analizy i weryfikacji swojego stylu. Wszystko to z dużą dawką dobrego humoru, bo nic tak nie zdobi człowieka jak uśmiech.
Rozmowa kwalifikacyjna, czyli jak złapać falę, nie dać się zjeść rekinom i nie pójść na dno
Celem warsztatu jest przekazanie cennej wiedzy jak zarządzać swoim wizerunkiem podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jak przygotować się do rozmowy o pracę. Na co zwrócić w szczególności uwagę i czego „nie wypada” robić podczas interview. Jak pytać i odpowiadać na trudne pytania, takie jak np. „Ile chciałby pan/pani zarabiać?” Jak zachowywać się i reagować w trudnych sytuacjach?
Marketing mobilny
Podczas lekcji scharakteryzowana zostanie istota nowych mediów w kontekście zmieniających się preferencji generacji pokoleniowych Polaków. Omówione zostaną również narzędzia i formy marketingu wraz z przykładami praktycznych rozwiązań na urządzeniach typu smart.
Merchandising - sterowanie ruchem nabywców w sklepie, czyli... jak jesteśmy manipulowani podczas zakupów
W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa stosują różnorodne środki oraz metody nakłonienia konsumentów do zakupu produktów. Istotnego znaczenia nabierają działania promocyjne producenta, realizowane w punkcie sprzedaży, obejmujące reklamę sklepową oraz odpowiednią ekspozycję i rozlokowanie produktów w sklepie. Te właśnie elementy sprawiają, że często nabywamy produkty, które są nam zbędne, których nie planowaliśmy kupić przed wejściem do sklepu. Zatem, aby uniknąć takich zachowań, warto poznać główne zasady merchandisingu.
Techniki wywierania wpływu na ludzi
W każdej chwili, gdy komunikujemy się z ludźmi wywieramy na nich wpływ i sami podlegamy wpływom innych. Może być to oddziaływanie mające na celu nakłonienie drugiego człowieka do zmiany sposobu postępowania, do podjęcia lub zmiany decyzji.
Mowa ciała - wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej
W czasie warsztatów zostanie poruszona kwestia komunikacji niewerbalnej. Temat ten stanowi szeroki zakres wiedzy i umiejętności. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami tego zagadnienia oraz uwrażliwieni na siłę przekazów niewerbalnych w komunikacji międzyludzkiej. Zostanie także wykazane znaczenie tego rodzaju komunikacji dla osiągania zamierzonych celów jednostki.
Bądź (swoją) wizytówką - warsztat kreatywnego pisania C.V
Głównym celem warsztatu jest udzielenie uczestnikom wskazówek, co powinno zawierać poprawnie napisane C.V, aby było ono na tyle "atrakcyjne" dla potencjalnego pracodawcy, że zaowocuje zaproszeniem na kolejny etap rekrutacji, czyli - rozmowę kwalifikacyjną
Być człowiekiem sukcesu jak to zrobić?
Ważna jest dobra znajomość siebie - poprawne rozeznanie swoich możliwości - mocnych i słabych stron. Trzeźwość myślenia połączona ze zdolnością przewidywania skutków działania oraz życzliwe, pełne miłości nastawienie do ludzi - to cechy prawdziwego człowieka sukcesu! Osoby odnoszące porażki cechuje: odczuwanie ciągłych wątpliwości, brak nadziei na urzeczywistnienie swoich celów, niezdecydowanie, nienawiść i pogarda dla siebie i innych, poczucie nudy i pustki życiowej, osamotnienia i wewnętrznego rozdarcia oraz częste przeżywanie wstydu i paraliżującego poczucia winy.
Planowanie kariery Indywidualne planowanie kariery polega na wytyczeniu przez daną osobę celu lub celów profesjonalnych, które zamierza ona osiągnąć w trakcie pracy zawodowej. Strategia sukcesu to: wiedzieć, chcieć i móc.
Jeżeli nie wiemy - czego chcemy - życie nasze podobne jest do losu liścia w nurcie rzeki, bezwolnie poddającego się płynącej wodzie. Jeżeli wiemy - czego chcemy - ale nie mamy dość ukierunkowanej siły wewnętrznej (motywacji wewnętrznej) nie osiągniemy celu, choćby cel był doskonale sformułowany. Jeżeli natomiast "wiemy" i "chcemy”, ale nie potrafimy znaleźć odpowiednio sprzyjających warunków i środków działania oraz metod i technik realizacji – naszym udziałem stanie się porażka. Dlatego musimy jednocześnie wiedzieć, chcieć i móc, a ponieważ każdy człowiek jest inny, posiada inne parametry sterownicze swojego charakteru - różne są drogi do ścieżek kariery


W programie także:
  • Punkty informacji o kierunkach studiów 8K
  • Prezentacja zdjęć z życia Uczelni
  • Prezentacja oferty WSZiB
  • Spotkania z wykładowcami i pracownikami s.8K
  • Stoiska wydziałów i organizacji studenckich s.8K
  • Zwiedzanie Uczelni
  • Stoisko Młodzieżowego Biura Pracy s.8K
  • Konkursy z nagrodami
Więcej informacji:
mgr Kamil Kowalik
Kierownik Biura Promocji i Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
e-mail: k.kowalik@wszib.edu.pl
tel.: 12 635 68 34
kom: 609 699 740


Powrót na górę strony