Marketing

Marketing

Kwalifikacje Absolwenta:

Absolwent specjalności uzyskuje kompleksowe przygotowanie ekonomiczne i menedżerskie umożliwiające realizację zadań z zakresu marketingu w przedsiębiorstwach różnego typu. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwia podejmowanie zadań w zakresie:
  • analizy rynku,
  • analizy strategicznej,
  • badań marketingowych,
  • planowania marketingowego,
  • zarządzania marketingowego,
  • strategii marketingowych,
  • marketingu w handlu i usługach,
  • zarządzania sprzedażą,
  • przygotowywania i realizacji kampanii promocyjnych,
  • public relations i kształtowania wizerunku firmy.
 

Perspektywy zawodowe:

Absolwent specjalności znajduje zatrudnienie w dziale marketingu (na różnych stanowiskach) dużych, średnich i małych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, agencjach badania rynku i badań marketingowych, agencjach reklamowych i public relations. Posiadane przez absolwenta umiejętności dają również podstawę do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Powrót na górę strony