Sprawdź co zyskujesz!

Sprawdź, co zyskujesz:
 • Renomowane certyfikaty CISCO, Microsoft, ACCA, TELC, EBCL, ECDL
 • Supplement w języku angielskim do dyplomu
 • Bezpłatny dostęp do internetu
 • Platforma SUSZI – oceny, terminy zajęć i podania przez Internet
 • Platforma e – learningowa SAKE
 • Dostęp do ISI Emerging Markets
 • Dostęp do Federacji Bibliotek Cyfrowych
 • Dostęp do bibliotek krakowskich uczelni na równych prawach z macierzystymi studentami
 • Darmowe programy firmy Microsoft w ramach licencji DreamSpark
 • Dostęp do usług Biura Karier
 • Praktyki studenckie w przodujących firmach
 • Praktyki zagraniczne i udogodnienia w studiowaniu przy wyjazdach
 • Dodatkowe wykłady, również anglojęzyczne, jako przedmioty fakultatywne
 • Wysoki poziom nauczania potwierdzony licznymi akredytacjami
 • Ugruntowana pozycja na rynku - wieloletni lider rankingów szkół wyższych
 • Perfekcyjne wyposażenie- sprzęt IT i własne rozwiązania softwarowe
 • Kształcenie wg reguł procesu bolońskiego
 • Możliwość indywidualnego toku studiów
 • Dobre warunki do samokształcenia
 • Nacisk na praktykę- symulacyjna gra biznesowa Marketplace
 • Swobodny dostęp do kół naukowych i korzystanie ze wsparcia finansowego
 • Możliwość nauki każdego języka europejskiego
 • Praktykę w organizacji nietypowych imprez kulturalnych i charytatywnych małopolski np. jako jedyna uczelnia mamy Sztab WOSP J.Owsiaka
 • Rozwój umiejętności dziennikarskich w oparciu o najlepszy w kraju miesięcznik studencki „Multis Multum”
 • Bogate życie studenckie wśród 170 tys. małopolskich żaków
 • Pomoc w załatwieniu nie tylko spraw studenckich, ale także problemów życia codziennego
 • Serdeczna i przyjazna atmosfera studiów
 • Całodobowy kontakt z kadrą i administracją poprzez Internet

Powrót na górę strony