Stypendium dla Aktywnych Studentów

Studenci powyżej I semestru studiów licencjackich oraz inżynierskich.

Studenci wykazujący się dużą aktywnością na rzecz Uczelni ale nie osiągający wymaganej średniej również mają możliwość korzystania z atrakcyjnego systemu stypendialnego Rektora i otrzymać do 900zł semestralnie.

Przez aktywną działalność na rzecz Uczelni należy rozumieć w szczególności: współpracę z Działem IT, pracę w redakcji miesięcznika uczelnianego "Multis Multum", działania na rzecz inicjatyw Samorządu Studentów,  pracę w AZS itp.

Wniosek o stypendium w imieniu studenta składa : dyrektor Działu IT, redaktor naczelny miesięcznika uczelnianego, przewodniczący Samorządu Studentów, koordynator uczelnianej sieci marketingowej, prezes AZS.


Powrót na górę strony