Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  • Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych).
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać. student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  • Stypendium można otrzymać. już na I roku studiów.
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki.
  • Stypendium przyznaje się na pisemny wniosek studenta. Do wniosku należy dołączyć. aktualne orzeczenie właściwego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.
  • Szczegółowe zasady określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie.
     
 Wniosek o stypendium

« powrót

Powrót na górę strony