Stypendia


Stypendia przyznawane w WSZiB w Krakowie

Stypendia


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Stypendia finansowane ze środków własnych Uczelni:

Stypendia finansowane ze środków budżetu państwa:

Pozostałe

W roku 2017

  • 49 studentów otrzymało stypendium motywacyjne Rektora
  • 496 studentów otrzymało stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • 492 studentów otrzymało stypendium o charakterze socjalnym
  • 45 studentów otrzymało zapomogi losowe
  • 1 student otrzymał stypendium ministra za wybitne osiągnięcia
Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu statystycznie co trzeci student WSZiB otrzymuje stypendium!!

Do poczytania

Konto bankowe dla studenta

Powrót na górę strony