Stypendia


Stypendia przyznawane w WSZiB w Krakowie

Stypendia

ROK AKADEMICKI 2018/2019


Stypendia finansowane ze środków własnych Uczelni:


Stypendia finansowane ze środków budżetu państwa:

Pozostałe

W roku 2017

  • 49 studentów otrzymało stypendium motywacyjne Rektora
  • 496 studentów otrzymało stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • 492 studentów otrzymało stypendium o charakterze socjalnym
  • 45 studentów otrzymało zapomogi losowe

Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu statystycznie co trzeci student WSZiB otrzymuje stypendium!!
 

Warto przeczytać:

Konto bankowe dla studenta

Powrót na górę strony