Stypendia


Stypendia przyznawane w WSZiB w Krakowie

Stypendia

ROK AKADEMICKI 2018/2019


Stypendia finansowane ze środków własnych Uczelni:


Stypendia finansowane ze środków budżetu państwa:

Pozostałe

W roku 2018

  • 34 studentów otrzymało stypendium motywacyjne Rektora
  • 497 studentów otrzymało stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • 450 studentów otrzymało stypendium o charakterze socjalnym
  • 46 studentów otrzymało zapomogi losowe

Dzięki rozbudowanemu systemowi stypendialnemu statystycznie co trzeci student WSZiB otrzymuje stypendium!!
 

Warto przeczytać:

Konto bankowe dla studenta

Powrót na górę strony