Mega zniżki

PROGRAM PROMOCYJNY WSZIB  - obowiązujący od stycznia 2016 r.


1. Promocja STUDIUJEMY RODZINNIE
•    zniżka podczas studiów w wysokości 1000 zł dla kolejnej studiującej jednocześnie osoby z rodziny (w pierwszym stopniu pokrewieństwa).

2. Promocja ABSOLWENT WSZiB”  
•    zniżka w wysokości  500 zł dla absolwentów studiów I-go stopnia WSZiB, podejmujących  studia II-go stopnia;
•    
absolwenci WSZIB  (I i II stopień) otrzymują jednorazowo 500 zł zniżki w opłacie za studia podyplomowe.

3. Promocja ZDOLNI 45+
•    zniżka w wysokości 300 zł dla osób rozpoczynających studia I-go stopnia w wieku 45 lat i więcej;
•    zniżka w wysokości 350 zł dla osób rozpoczynających studia II-go stopnia w wieku 50 lat i więcej.


4. Promocja dla PARTNERSKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, FIRM oraz ORGANIZACJI 
•    300 zł zniżki  dla osób z list rekomendacyjnych Wydziałów Edukacji Starostw Powiatowych Małopolski, Izb Gospodarczych (IPH, Lewiatan, BCC), absolwentów szkół partnerskich oraz pracowników banków.

5. PromocjaUKOŃCZ STUDIA U NAS
•    studenci innych uczelni, którzy zdecydują się przenieść na studia (na semestr wyższy niż pierwszy) do Wyższej Szkoły  Zarządzania i Bankowości  w Krakowie, otrzymują zniżkę w wysokości jednej raty czesnego.


6. Promocja MAŁOPOLSKIE KARTY DUŻEJ RODZINY
•    zniżka w opłatach za studia ( I, II, podyplomowe) w wysokości  3%  dla posiadaczy  karty „DUŻYCH RODZIN”.

7. Stypendium dla AKTYWNYCH STUDENTÓW
•    zniżka do 900 zł semestralnie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy wspierają WSZiB w realizacji działań promocyjno - informacyjnych oraz innych działań społecznych (współpraca z Działem IT, praca w redakcji miesięcznika uczelnianego "Multis Multum”, Samorząd Studentów, praca w AZS itp.).

 8. Promocja „POLEĆ WSZiB ZNAJOMYM

•    studentom WSZiB przysługuje nagroda 200 zł/os. za polecenie Uczelni na studia I i II stopnia; nagroda zwyczajowo wypłacana jest w „Mikołajki”.
 
 

Promocje 1 - 6 nie sumują się, natomiast promocje 7 - 8 są przyznawane niezależnie od otrzymywania innych. 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony