Administracja systemami serwerowymi

///

 

Zapisz się online

Cel

Celem studiów jest zdobycie umiejętności z zakresu administracji systemami serwerowymi Microsoft Windows zainstalowanymi lokalnie i w chmurze. Część zajęć pomoże w przygotowaniu do zdobycia certyfikacji MCSA: Windows Server 2016.

Korzyści

Zajęcia prowadzone w nowoczesnych laboratoriach WSZiB, oparte autoryzowane materiały doświadczonych trenerów.Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w języku polskim i w języku angielskim.

Program

 • Infrastruktura serwerowa | 40h
  Instalacja systemu serwerowego i tworzenie instalacji opartych na obrazach dyskowych; wybór i konfiguracja magazynu danych; instalacja, konfiguracja i zarządzanie systemami wirtualnymi; przegląd rozwiązań wysokiego dostępu; instalacja uaktualnień systemu; monitorowanie i optymalizacja wydajności.
 • Podstawy sieci komputerowych z elementami bezpieczeństwa | 30h
  Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie lokalnych sieci komputerowych. Omówione i skonfigurowane zostaną protokoły sieciowe IPv4, IPv6 wraz z implementacją sieci VLAN z routingiem i elementami list dostępu. Dodatkowo pokazane zostaną problemy związane bezpieczeństwem w warstwie drugiej: MAC Flooding, DHCP, IP/MAC Spoofing.
 • Usługi sieciowe | 30h
  Zarządzanie stosem IPv4 / IPv6 w systemie operacyjnym; instalacja i konfiguracja serwera DHCP i DNS; zarządzanie przestrzenią adresową wykorzystując IPAM; zapewnienie dostępu zdalnego do systemów; wdrażanie zdalnego dostępu do zasobów dyskowych; wstęp do Sieci Definiowanych Programowo.
 • Usługi katalogowe i zarządzanie tożsamością | 40h
  Wprowadzenie do usług katalogowych; instalacja i konfiguracja kontrolerów domeny; zarządzanie użytkownikami, grupami i kontami systemów; zarządzanie wieloma lokacjami, replikacją i relacjami zaufania; wdrażanie zasad grupowych (Group Policy); wstęp do kryptografii; instalacja i konfiguracja urzędów CA (Certification Authority); zarządzanie certyfikatami.
 • Wstęp do usług w chmurze | 20h
  Przedstawienie rozproszonego systemu chmury; wdrażanie i monitorowanie usług WebSites i Cloud Services; budowanie i konfiguracja maszyn wirtualnych; zarządzanie sieciami wirtualnymi; obsługa mechanizmów składowania danych.
 • Zarządzanie tożsamością w chmurze | 10h

Opłaty

3 750 zł 4 równe nieoprocentowane raty (w tym 100 zł opłaty rezerwacyjnej)

Numer konta bankowego: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
Zjazdy: sobota- niedziela
Liczba miesięcy: 10

Najbliższa edycja

Zapraszamy na studia od października 2021

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz

lub sprawdź dział rekrutacji


Skip to content