Cisco – program

///
 
Program Akademii Sieci Komputerowych (Cisco Networking Academy) jest cyklem szkoleń dotyczących technologii sieciowych organizowanych pod patronatem firmy CISCO Systems – wiodącego producenta urządzeń sieciowych.

Całość szkolenia CNA realizowana jest w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości zazwyczaj w ciągu 4 semestrów akademickich. Jednak od determinacji kursantów zależy czy zostanie on wykonany w 2 lub 3 semestry akademickie. Zapisy przyjmowane są na każdy semestr oddzielnie.
Kursy odbywają się w małych, maksymalnie 12 – osobowych grupach (za wyjątkiem semestru pierwszego, który zawiera mniej materiału do pracy bezpośredniej z urządzeniami) w specjalistycznym laboratorium CISCO. Każdy z kursantów posiada własne stanowisko komputerowe (lub dwa), router i/lub switch do zajęć laboratoryjnych, odpowiednią ilość łatwo dostępnych gniazd sieciowych.

Uczestnicy programu powinni nabyć umiejętności niezbędne do projektowania, budowania i bieżącej obsługi małych i średnich sieci komputerowych. Opanowanie treści programowych jest wystarczającą podstawą do zdania 2 egzaminów certyfikujących Cisco Certified Entry Networking Technician (CCENT) (po dwóch semestrach nauki CNA) oraz Cisco Certified Networking Associate (CCNA) (po czterech semestrach nauki CNA). W siedzibie uczelni znajduje się Centrum certyfikujące Pearson VUE, w którym można zdawać oba te certyfikaty (patrz www.wszib.edu.pl/vue).
 
 W ramach szkolenia realizowane są:

  • zajęcia praktyczne w specjalistycznym laboratorium CISCO (stosowanym również do zajęć z przedmiotu Sieci komputerowe prowadzonych dla studentów kierunku Informatyka)
  • wykłady prowadzone przez doświadczonych instruktorów (wszystkie prezentacje multimedialne udostępniane są kursantom poprzez platformę https://sake.wszib.edu.pl)
  • konsultacje
  • testy przeprowadzane online na serwerze Cisco http://netacad.net
  • studiowanie oryginalnych materiałów wykładowych w formie elektronicznej dostarczanych przez Cisco Academy, dostępnych przez Internet (na platformach https://sake.wszib.edu.pl/cisco oraz http://netacad.net), (zobacz materiały w wersji DEMO)
  • symulacje z wykorzystaniem oprogramowania Packet Tracer
  • semestralne egzaminy zaliczeniowe (praktyczne i teoretyczne)
  • symulacje z wykorzystaniem oprogramowania Packet Tracer
  • semestralne egzaminy zaliczeniowe (praktyczne i teoretyczne)

Nowe szkolenia prowadzone są obecnie w oparciu o curriculum CCNA EXPLORATION

Program nauczania w ramach Cisco Networking Academy w zakresie wiedzy potrzebnej do uzyskania certyfikatu CCNA zorganizowany jest w postaci 4 semestrów nauki. Nie należy ich mylić z semestrami akademickimi. Semestr CNA stanowi wyodrębniona grupa tematów, zakończoną egzaminem końcowym. Poniżej przedstawiono tematykę zawartą w poszczególnych semestrach nauki wg ścieżki kształcenia zalecanej przez firmę Cisco.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekomendowana przez Cisco® ścieżka szkoleń CCNA.
Źródło: materiały Cisco®
 

Semestr I – Introduction to Networks

ChapterIntroduction to NetworkWprowadzenie do sieci
1Exploring the NetworkBadając sieć
2Configuring a Network Operating SystemKonfiguracja sieciowego systemu operacyjnego
3Network Protocolos and CommunicationsProtokoły sieciowe i komunikacja w sieci
4Network AccessDostęp do sieci
5EthernetEthernet
6Network LayerWarstwa sieci
7Transport LayerWarstwa transportowa
8IP AddressingAdresacja IP
9Subnetting IP NetworksPodział sieci IP na podsieci
10Application LayerWarstwa aplikacji
11It’s NetworkTo jest sieć

 

 Semestr II – Routing and Switching Essentials

ChapterRouting and Switching EssentialsPodstawy routowania i przełączania
1Introduction to Switched NetworksWprowadzenie do sieci przełączanych
2Basic Switching Concepts and ConfigurationPodstawowe zagadnienia przełączania I konfiguracji przełączników
3VLANsSieci wirtualne
4Routing conceptsZagadnienia dotyczące routingu
5Inter-VLAN RoutingRoutowanie pomiędzy sieciami wirtualnymi
6Static RoutingStatic Routing
7Routing DynamicallyRouting dynamiczny
8Single-Area OSPFOSPF jednoobszarowy
9Access Control ListsListy kontroli dostępu
10DHCPDHCP
11Network Address Tranlstation for IPv4Translacja adresów w IPv4

Rekomendowane zdawanie egzaminu certyfikującego CCENT. Zapraszamy do Centrum działającego na naszej uczelni: www.wszib.edu.pl/vue

Semestr III – Semestr III – Scaling Networks

ChapterScaling NetworksSkalowanie sieci
1Introduction to Scaling NetworksWprowadzenie do skalowania sieci
2LAN RedundancyRedundancja w sieci lokalnej
3Link AggregationAgregacja połączeń
4Wireless LANsSieci bezprzewodowe
5Adjust and Troubleshoot Single-Area OSPFKonfigurowanie i diagnozowanie jednoobszarowego OSPF
6Multiarea OSPFOSPF wieloobszarowy
7EIGRPEIGRP
8EIGRP Advanced Configurations and TroubleshootingZaawansowana konfiguracja oraz diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z EIGRP
9IOS Images and LicencingObrazy systemu IOS i licencjonowanie

 

Semestr IV – Connecting Networks

ChapterConnecting NetworksŁączenie sieci
1Hierarchical Network DesignHierarchiczny model sieci
2Connecting to WANPodłączenie do sieci rozległej
3Point-to-Point ConnectionsPołączenia typu punk-punkt
4Frame RelayFrame Relay
5Network Address Translation for IPv4Translacja adresów w IPv4
6Broadband SolutionsRozwiązania szerokopasmowe
7Securing Site-to-Site ConnectivityZabezpieczania połączeń typu miejsce-miejsce
8Monitoring the NetworkMonitoring sieci
9Troubleshooting the NetworkDiagnozowanie i rozwiązywanie problemów z siecią

Rekomendowane zdawanie egzaminu certyfikującego CCNA. Zapraszamy do Centrum działającego na naszej uczelni: www.wszib.edu.pl/vue
Bardziej szczegółowy opis zawartości poszczególnych kursów znajduje się tutaj.


Zainteresowała Cię nasza oferta?

Nie czekaj wybierz WSZiB i już dziś zadbaj o swoją przyszłość

Zapisz się

lub sprawdź dział rekrutacji