Uczelnia

Ogólne

null

Uczelnia powstała w 1995 roku. Prowadzimy kształcenie na kierunkach: Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość i Informatyka. Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe, kursy oraz szkolenia wg programów Akademii CISCO oraz Microsoft AATP.


Studia w akademickim Krakowie to dla naszych słuchaczy niepowtarzalna okazja kontaktu z wielką kulturą i nauką w jednym z najpiękniejszych miast Europy. Dla studentów studiów dziennych kontakt z kolegami z 21 uczelni Krakowa, gdzie uczy się 172 840 studentów, sport, rozrywka, kontakty z wybitnymi ludźmi obok nauki w murach uczelni stanowią szansę na awans intelektualny. Wiele osób studiujących w naszej Uczelni zdobywa solidne wyższe wykształcenie co owocuje szybkim sukcesem zawodowym. Studenci studiów zaocznych znajdują u nas wiele udogodnień (e-learning, dogodne terminy zajęć, łatwy dostęp do wykładowców). Nowoczesna struktura teleinformatyczna stawia nas w czołówce uczelni polskich. Słowem WSZiB to Uczelnia zachodu warta.

Zezwolenia, akredytacje i certyfikaty

Podstawę prawną działania Uczelni jest wpis do Księgi Rejestru Uczelni Niepaństwowych Nr 55 z dnia 11.05.1995 r. oraz z dn. 19 marca 2004 r.

W 2004, 2010 oraz w 2015 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna udzieliła pozytywnej opinii dla studiów licencjackich i magisterskich kierunku Zarządzania, Finanse i Rachunkowość, a w 2011 roku dla kierunku Informatyka.

W dniu 22 stycznia 2015 roku PKA podjęła decyzję o pozytywnej ocenie programowej na kierunku Zarządzanie na poziomie I i II stopnia studiów o profilu ogólnoakademickim, a także na kierunku Finanse i Rachunkowość na poziomie studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim. Stwierdzono, że wszystkie oceniane kryteria jakościowe uzyskały bardzo dobrą ocenę.

Uczelnia posiada bogatą własną bazę dydaktyczną, liczną i młodą kadrę naukową. Pozycja finansowa Uczelni jest stabilna, dzięki czemu studenci znajdują u nas możliwość realizowania swoich pasji i zainteresowań, a wykładowcy mają warunki do prowadzenia prac badawczych. WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. W zarządzaniu edukacją kierujemy się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiadamy również CERTYFIKAT JAKOŚCI nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmujemy czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

Studenci biorą udział w prowadzonych przez Uczelnię projektach informatycznych. WSZiB jako autoryzowane centrum egzaminacyjne Pearson VUE umożliwia uzyskiwanie międzynarodowych, prestiżowych certyfikatów z branży IT. Uczelnia daje również możliwość przystąpienia do uznawanych egzaminów językowych FCE oraz TELC (The European Language Certificate).

Władze uczelni


Prof. dr hab. inż. Włodzimierz RoszczynialskiRektorprof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski

dr inż. Bohdan MakaryKanclerzdr inż. Bohdan Makary

dr Aneta ZiółkowskaProrektords. kształcenia
dr Aneta Ziółkowska

dr Bartosz BandułaDziekan Wydziału Zarządzania, Finansów
i Informatyki
dr Bartosz Banduła

mgr Artur FigurskiProdziekan Wydziału Zarządzania, Finansów
i Informatyki
dr Artur Figurski

dr Magdalena Kowalska-MusiałProdziekan Wydziału Zarządzania, Finansów
i Informatyki
dr Magdalena Kowalska-Musiał

mgr Zofia WydymusProdziekan Wydziału Zarządzania, Finansów
i Informatyki
mgr Zofia Wydymus

dr inż. Janusz MajewskiProdziekan Wydział Zarządzania, Finansów
i Informatyki
dr inż. Janusz Majewski

dr inż. Dominika WoźnyPełnomocnik Rektora
ds. dyplomowania
dr inż. Dominika Woźny

 

 

Rada Pracodawców WSZiB

 

mgr inż. Wacław Andruszko – Przewodniczący
Absolwent AGH, uczestnik studiów podyplomowych i szkoleń z zakresu zarządzania, praktyki menedżerskie we Włoszech i Dani, generalny projektant w Biurze Projektów PCWiG. Dyrektor biura Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie od 1997 r.

 


Piotr Baran
Prezes znanej w Krakowie firmy PROINS SA zajmującej się budową i sprzedażą mieszkań. Firma jest laureatem kilkudziesięciu nagród i wyróżnień - ostatnio w 2014 roku Developer Roku i Inwestycja Roku.
Członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz V-ce Prezes Małopolskiego Związku Pracodawców.

 


dr Kazimierz Sedlak
Założyciel pierwszej polskiej firmy doradztwa HR – Sedlak & Sedlak (1990 rok), wydawca pierwszego polskiego raportu płacowego (1997 rok), twórca czterech portali internetowych (wynagrodzenia.pl, rynekpracy.pl, badaniaHR.pl, wskaźnikiHR.pl), autor wielu publikacji z zakresu HR oraz książek poświęconych Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. Członek towarzystw międzynarodowych. Uczestnik biegów maratońskich.

 

 

MISJA UCZELNI

Misją Uczelni jest przekazanie interesariuszom wiedzy na najwyższym poziomie formułowanie podstaw metodycznych oraz intelektualnych do pracy w biznesie oraz nowoczesnym społeczeństwie.

Wiedza i kwalifikacje przekazywane przez nas są niezbędne do dzisiejszego uczestnictwa w rozwoju społecznym, tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach ale także dają umiejętność ich zastosowania w przyszłości.

Największą troską wszystkich pracowników Uczelni jest przyszłość jej Absolwentów, w tym ich kariera zawodowa budowaniu, której ma służyć przekazanie konkretnych umiejętności zawodowych oraz społecznych.


Powrót na górę strony