Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie w ochronie zdrowia

STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)
ZARZĄDZANIE

Zapisz się online na Zarządzanie w ochronie zdrowia

Program specjalności:

Studia na specjalności Zarządzanie w ochronie zdrowia, oprócz zaawansowanej wiedzy z zakresu zarządzania i ekonomii, umożliwiają nabycie cenionych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.
W ramach specjalności oferowanych jest szereg przedmiotów specjalnościowych: Zdrowie publiczne, Zasady prawne funkcjonowania służby zdrowia, Regionalna polityka zdrowotna, System ubezpieczeniowy w Polsce i w krajach UE, Formy opieki zdrowotnej, Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych, Zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, Rachunkowość i finanse w jednostkach służby zdrowia, Marketing usług zdrowotnych.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest wprowadzenie nowego przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.

Kwalifikacje Absolwenta:

Studia na specjalności Zarządzanie w ochronie zdrowia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej do kierowania jednostkami służby zdrowia podległymi administracji rządowej i samorządowej a także innymi placówkami systemu ochrony zdrowia. Absolwenci poznają założenia organizacyjne systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, potrafią organizować i realizować programy dotyczące ochrony oraz profilaktyki zdrowia a także stosować w praktyce metody ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w administracji zdrowia publicznego, zarówno rządowej jak i samorządowej wszystkich szczebli oraz publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia. Mogą więc podjąć pracę w każdej organizacji związanej z szeroko rozumianą służbą zdrowia.

Powrót na górę strony