Rachunkowość dla menedżerów

Rachunkowość dla menedżerów

STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)
ZARZĄDZANIE

Zapisz się online na Rachunkowość dla menedżerów

Program specjalności:

W ramach specjalności Rachunkowość dla menedżerów oferowanych jest szereg przedmiotów specjalnościowych, w szczególności: Systemy informacyjne na potrzeby zarządzania, Analizy finansowe projektów inwestycyjnych, Wyceny udziałów i akcji spółek
Rachunkowość dla potrzeb zarządzania strategicznego, Prawo procesu inwestycyjnego
Zasady badania sprawozdań przez biegłych rewidentów (wiarygodność informacji finansowej), Rachunkowość społeczna (analiza ekonomiczno-społeczna), Rachunkowość dla potrzeb polityki personalnej, Analizy danych marketingowych.

Przedmioty specjalnościowe prowadzone są przez praktyków - pracowników firmy POLINVEST. Absolwent poza dyplomem ukończenia studiów otrzyma dodatkowy certyfikat.

POLINVEST jako jedna z najbardziej doświadczonych spółek doradztwa gospodarczego w Polsce poprowadzi zajęcia ze studentami WSZiB w oparciu o wieloletnie doświadczenia praktyczne. Absolwenci WSZiB nabędą tą drogą wiedzę o stosowanych w praktyce metodach opracowywania na potrzeby menedżerów informacjach finansowych oraz o zastosowaniu wiedzy o rachunkowości w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. POLINVEST, który jest liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich, podzieli się doświadczeniem w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby organizowania finansowania i przekaże studentom aktualne dane na temat praktycznych metod wspomagania kierownictwa w podejmowaniu kluczowych decyzji gospodarczych. Ułatwi to studentom uzyskać pracę na stanowisku doradcy zarządów spółek, specjalisty z zakresu controllingu i zarządzania finansowego.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest wprowadzenie nowego przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.

Kwalifikacje Absolwenta:

Absolwenci specjalności znają zagadnienia dotyczące przygotowywania informacji finansowych na potrzeby zarządzania, analizy finansowej projektów inwestycyjnych, wyceny udziałów i akcji spółek, rachunkowości dla potrzeb zarządzania strategicznego, prawa procesu inwestycyjnego, zasad badania sprawozdań przez biegłych rewidentów, analizy ekonomiczno-społecznej, rachunkowości dla potrzeb polityki personalnej i analizy danych marketingowych.
Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności w zakresie:
  • analizy finansowej projektów inwestycyjnych,
  • wycen udziałów i akcji,
  • budowania strategii finansowej,
  • stosowania technik badania rynku i opracowywania informacji dla potrzeb polityki personalnej,
  • zarządzania procesem tworzenia systemów informacyjnych dla menedżerów.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako doradcy finansowi menedżerów na stanowiskach analitycznych i kierowniczych. Ponadto, Absolwenci dysponują umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na wykonywanie obowiązków doradców zarządów w zagadnieniach tworzenia systemów informacyjnych i opracowywania strategii.

Powrót na górę strony