Prawo w zarządzaniu

Prawo w zarządzaniu

STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)
ZARZĄDZANIE

 

Zapisz się online na: Prawo w zarządzaniu

Program specjalności:

Studia na specjalności Prawo w zarządzaniu skierowane są w szczególności do osób, pracujących lub planujących zatrudnienie na średnim szczeblu zarządzania, w przedsiębiorstwach oraz administracji, ukierunkowanych na rozwój własnej kariery zawodowej, jak również do osób, które prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność gospodarczą i potrzebują podstaw prawnych i ekonomicznych do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Studia oferują szereg zagadnień specjalnościowych w zakresie: organizacji i zarządzania, zarządzania finansami (m.in. analiza sprawozdań finansowych, inżynieria finansowa), zarządzania zasobami ludzkimi (m.in. rekrutacja i selekcja, strategie zarządzania), obrotu gospodarczego (w tym z zagranicą), a także prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego, administracyjnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest wprowadzenie nowego przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.


Kwalifikacje Absolwenta:

Studia na specjalności Prawo w zarządzaniu pozwalają na syntezę dwóch nieodłącznie ze sobą związanych obszarów praktyki gospodarczej: zarządzania i prawa. Dzięki temu Absolwenci tej specjalności są przygotowani do efektywnego pełnienia funkcji managerów różnych szczebli, którzy planują usprawnienie funkcjonowania podległych im działów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik zarządzania, a jednocześnie znają regulacje prawne dotyczące danego obszaru. Absolwenci posiadają kompetencje do sprawnego zarządzania w organizacjach biznesowych oraz jednostkach administracji różnego szczebla, a jednocześnie dysponują wiedzą na temat otoczenia prawnego funkcjonowania danej jednostki (m.in. zasad zawierania umów, zaciągania zobowiązań, funkcjonowania spółek, odpowiedzialności).
 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie zatrudnienia jako zarządzający (dyrektorzy, prezesi, kierownicy, managerowie różnego szczebla) w instytucjach biznesowych, organizacjach pozarządowych, a także w sektorze administracji publicznej. Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu prawa oraz zarządzania, ekonomii i finansów doskonale odpowiadają na aktualne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy. Są także przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem.

Powrót na górę strony