Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami

STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)
ZARZĄDZANIE

Zapisz się online na Zarządzanie kadrami

Program specjalności:

Studia na specjalności Zarządzanie kadrami, oprócz zaawansowanej wiedzy z ekonomii i zarządzania, umożliwiają nabycie cenionych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.
W ramach specjalności oferowanych jest szereg przedmiotów specjalnościowych: Strategie zarządzania zasobami ludzkimi, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Rekrutacja i selekcja pracowników, Doskonalenie i rozwój kadr, Wartościowanie i ocena pracy, Polityka płacowa w firmie, Style i funkcje kierowania personelem oraz Relacje pracownicze.
Ofertę programową wzbogacają przedmioty do wyboru (Doradztwo personalne, Europejskie prawo socjalne, Ochrona socjalna rodziny, Polityka zatrudnienia, Systemy motywacyjne, Zarządzanie czasem, Zarządzanie kompetencjami menedżerskimi) pozwalające na uwzględnienie indywidualnych zainteresowań Studentów.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest wprowadzenie nowego przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.

Kwalifikacje Absolwenta:

Specjalność kształci przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwia podejmowanie zadań w zakresie:
  • rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia,
  • konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników,
  • negocjowania warunków pracy i rozwiązywania konfliktów,
  • programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier,
  • ochrony socjalnej,
  • monitorowania i analizy rynku pracy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach doradztwa personalnego, w departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz w organizacjach związkowych. Ponadto Absolwenci tej specjalności mogą wykonywać zadania mediatorów i ekspertów w negocjacjach pracowniczych.

Powrót na górę strony