Informatyka stosowana

Informatyka stosowana

studia II stopnia
kierunek: Zarządzanie

Zapisz się online na: Informatyka stosowana

Opis specjalności

Celem interdyscyplinarnych studiów na specjalności Informatyka stosowana jest wykształcenie absolwenta, który łączy umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną wiedzą w dziedzinie informatyki.

Połączenie wiedzy ekonomicznej i informatycznej otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej.

Oferta studiowania na tej specjalności skierowana jest zarówno do kandydatów po studiach licencjackich, jak i inżynierskich.
Inżynierze, zostań menedżerem! Licencjacie, zastosuj informatykę!
Plan studiów przewiduje realizację wykładów wprowadzających, gdzie omawiane są zagadnienia strategii zarządzania przedsiębiorstwem.
W programie studiów zaplanowano specjalistyczne szkolenia informatyczne. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatów ukończenia prestiżowych kursów autoryzowanych przez Microsoft.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest wprowadzenie nowego przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.

Program specjalności

Podstawę oferty programowej stanowią przedmioty specjalnościowe: systemy informatyczne w zarządzaniu, komputerowe wspomaganie decyzji, programowanie i administracja baz danych, business intelligence i inżynieria hurtowni danych, sieci neuronowe w ekonomii i zarządzaniu, modelowanie oraz symulacje funkcji i procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN 2.0 w środowisku iGrafx.

W ramach specjalizacji prowadzone są zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów m.in. w dziedzinach:
 • bazy danych, portale (planowanie, wdrażanie, administracja),
 • przetwarzanie wiedzy, business intelligence,
 • planowanie procesów biznesowych, raportowanie, obieg dokumentów,
 • wspomaganie procesów decyzyjnych.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci specjalności dysponują praktyczną wiedzą łączącą umiejętności menedżerskie ze specjalistyczną znajomością metod i narzędzi informatycznych wspomagających rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji w obszarze zarządzania.

Perspektywy zawodowe

Profil kształcenia odpowiada aktualnym i prognozowanym potrzebom rynku pracy.
Absolwent studiów drugiego stopnia na specjalności Informatyka stosowana posiada predyspozycje do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach informatycznych oraz organizacjach i firmach wykorzystujących narzędzia i systemy informatyczne. Może podjąć pracę jako:
 • menedżer IT
 • analityk biznesowy,
 • projektant systemów informatycznych e-biznesu,
 • architekt ds. integracji systemów,
 • menedżer wiedzy,
 • konsultant baz danych,
 • specjalista w zakresie modelowania i symulacji procesów biznesowych w środowisku iGrafx.

Jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia – studiach doktoranckich.


Powrót na górę strony