Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami

STUDIA MAGISTERSKIE (II stopnia)
ZARZĄDZANIE

Zapisz się online na Zarządzanie finansami

Program specjalności:

W ramach specjalności Zarządzanie finansami oferowanych jest szereg przedmiotów specjalnościowych, w szczególności: Instrumenty rynku finansowego, Inżynieria finansowa, Analiza sprawozdań finansowych, Controlling w zarządzaniu finansami, System finansowy Unii Europejskiej, Audyt i rewizja finansowa, Wycena nieruchomości, Innowacje finansowe oraz Integracja monetarna w Europie. Częścią programu są przedmioty do wyboru (Bankowa obsługa przedsiębiorstw, Biznes plan, Doradztwo inwestycyjne, Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym, Rachunkowość międzynarodowa, Zarządzanie środkami finansowymi z UE) pozwalające na skonstruowanie indywidualnej ścieżki Studiów.
Oferujemy ofertę dostosowaną do potrzeb rynku, czego przykładem w bieżącym roku akademickim jest wprowadzenie nowego przedmiotu zarządzanie bezpieczeństwem.

Kwalifikacje Absolwenta:

Absolwenci specjalności znają zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynków finansowych, racjonalnej gospodarki finansowej w bankach i przedsiębiorstwach, strategii finansowo-ekonomicznej w działalności gospodarczej, wykorzystania zaawansowanych instrumentów finansowych, prowadzenia analiz finansowych, innowacji na rynkach finansowych, a także prawa finansowego. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności w zakresie:
 
  • analizy finansowej, bankowości i rachunkowości,
  • funkcjonowania instytucji finansowych,
  • budowania strategii finansowej i rozwiązywania problemów finansowych,
  • stosowania technik planowania i budżetowania finansowego,
  • zarządzania środkami finansowymi z Unii Europejskiej

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w sferze zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych na stanowiskach analitycznych i kierowniczych. Ponadto, Absolwenci dysponują umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na wykonywanie obowiązków doradców finansowych.

Powrót na górę strony