Studia Magisterskie

Zarządzanie (II stopień - mgr)

Rekomendacje

Studia na WSZiB-ie wspominam bardzo dobrze nie tylko ze względu na miłą atmosferę i świetną współpracę z wykładowcami, ale również dzięki wspaniałym koleżankom i kolegom , którzy ze mną studiowali.
Doskonale opracowane programy, bardzo wysoka kultura nauczania oraz wspaniała baza techniczna spowodowały, że studia może nie były wyłącznie czystą przyjemnością, ale bez większych problemów i zbędnego stresu pozwoliły mi na uzyskanie wiedzy niezbędnej do ich ukończenia, a przy okazji również przydatnej w mojej pracy zawodowej. Z czystym sumieniem, a nawet z niekłamaną dumą mogę polecić moją uczelnię wszystkim potencjalnym jej studentom.
Urszula Stochel
absolwentka kierunku Zarządzanie finansami, studia II stopnia
V-ce Starosta Powiatu Krakowskiego


Nazywam się Elżbieta Titis i jestem studentką drugiego roku SUM w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie na Wydziale Zarządzania. Z Uczelnią jestem związana od ponad pięciu lat; ukończyłam tu również studia licencjackie z wyróżnieniem na Wydziale Socjologii. Decyzja o kontynuacji studiów w WSZiB była dla mnie oczywista. Uczelnia stworzyła mi najdogodniejsze warunki rozwoju mojej wiedzy i umiejętności. Spotkałam tu wspaniałych wykładowców (nie tylko na moim wydziale), którzy okazali mi wiele wsparcia i życzliwości podczas mojej nauki. Na jej pierwsze owoce nie musiałam długo czekać; szybko zostałam zauważona przez Uczelnię, która doceniła moje wysiłki przyznając mi stypendium naukowe oraz stypendium motywacyjne Rektora. Następne wyróżnienia przyszły z zewnątrz; dwukrotnie otrzymałam Stypendium Naukowe Ministra Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Stypendium „Sapere Auso”. Ogromną pomocą było dla mnie również przyznanie mi przez Uczelnię stypendium socjalnego już na pierwszym roku; dzięki tej pomocy z Uczelni mogłam opłacać czesne przez wszystkie następne lata studiów. Ukoronowaniem mojej nauki w WSZiB było otrzymanie nagrody w ogólnopolskim konkursie im. Aleksandra Gudzowatego na najlepszą pracę licencjacką z dziedziny szeroko rozumianego biznesu. Obecnie przebywam na wymianie międzynarodowej w ramach programu Erasmus w Wielkiej Brytanii gdzie prowadzę samodzielny projekt badawczy przy University of Manchester. Wszystkie te zawodowe sukcesy pragnę zadedykować WSZiB – Uczelni, której tak wiele zawdzięczam. Osobiście przekonałam się, ze WSZiB to Uczelnia, która naprawdę szanuje swoich studentów i może być dla nich wspaniałym mentorem. Z radością i bez cienia wątpliwości pragnę polecić WSZiB każdemu, kto tak jak ja dąży w życiu do rozwoju osobistego i zawodowego.
Elżbieta Titis
studentka Zarządzania, studia II stopnia
absolwentka kierunku Socjologia


Powrót na górę strony