Trening twórczego myślenia

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z technikami, które pozwolą rozwinąć ich zdolności twórcze, dodadzą polotu ich działaniom, a w rezultacie zwiększą ich wartość jako pracowników.

CZAS TRWANIA

Jeden dzień

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
  • Wprowadzenie - psychologia wybitnych osiągnięć umysłowych.
  • Narzędzia myślenia kreatywnego.
  • Superpamięć - techniki zapamiętywania i odpamiętywania
  • Mindmapping - technika pobudzania procesów myślowych
  • Myślenie analityczne i logiczne. Techniki Trenowania Umysłu
  • Praktyczne metody podejmowania decyzji
  • Techniki kreowanie pomysłów
  • Kreatywność w technikach Programowania Neurolingwistycznego (NLP). Kotwiczenie, okrąg doskonałości, strategia kreatywności Disneya.
  • Narzędzia kreatywności: struktura, procedura, relacja, zmiana poziomów i zmiana punktu widzenia.
  • Myślenie równoległe De Bona.

Powrót na górę strony