Kurs maklerski

Teoria inwestowania - przygotowanie do egzaminu maklerskiego.

Zamierzeniem naszej działalności jest odpłatna pomoc w zdobyciu i utrwaleniu wiedzy związanej z tematyką giełdową, oraz praktyczne przygotowanie do podejścia do egzaminu maklerskiego. Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń, na których będą rozwiązywane zadania z egzaminów maklerskich .

Możliwość taką, chcielibyśmy pilotażowo dać przede wszystkim studentom Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, dlatego pozyskanie osób zainteresowanych, będzie odbywało się za pomocą uczelnianych ścieżek komunikacji ze studentami.

Całość spotkań zamknie się w 90 godzinach zegarowych, tj. w 30 spotkaniach po 3h każde. Daje to 15 tygodni spotkań, po 2 spotkania tygodniowo, czyli jeden semestr. W przypadku dalszego zainteresowanie, kolejny cykl spotkań można zacząć w kolejnym, letnim semestrze.

Plan Spotkań

 1. Historia i podstawowe zagadnienia związane z giełdą
  • różne możliwości inwestowania (rodzaje zleceń, podstawy o kontraktach futures, forward i opcjach)
  • podstawowe narzędzia analiza fundamentalnej wskaźniki (płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności),
  • analiza techniczna (linie trendu, średnie, formacje japońskiej analizy technicznej itp.)
  • praktyczne podejście do inwestowania
 2. Wyznaczanie kursów
  • dokładność kursów,
  • kroki notowania,
  • budowa arkusza zleceń,
  • rodzaje zleceń,
  • ograniczenia dynamiczne i statyczne,
  • modyfikacje złożonych zleceń
 3. Arytmetyka finansowa
  • odsetki proste i złożone
  • stopa procentowa (roczna, nominalna, efektywna, realna)
  • stopa zwrotu z inwestycji (z uwzględnieniem waluty obcej)
  • stopa dyskontowa
  • płatności kredytu (spłaty metodą równych rat kapitałowych i równych kwot płatności)
  • renta
  • metody oceny projektu inwestycyjnego (PP, NPV, PI, IRR)
 4. Analiza obligacji i wycena akcji
  • analiza i wycena instrumentów dłużnych (obligacje z kuponami i bez)
  • analiza portfelowa (wariancja, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik korelacji, kowariancja stóp zwrotu, beta)
  • duration i convexity, wzory przybliżone
  • wycena akcji (model Gordona, model stałego wzrostu dywidendy, model dwóch faz)
  • linia rynku kapitałowego (SML), linia rynku papierów wartościowych (CML)
  • model równowagi CAMP
  • wskaźniki Jensena, Sharpa, Treynora
 5. Kontrakty terminowe futers i forward
  • wycena kontraktów, kontrakty walutowe
  • zabezpieczanie pozycji
  • zmiana wartości beta
  • strategia cash&carry oraz reverse cash&carry (możliwości arbitrażu)
 6. Opcje
  • rodzaje opcji (put,call)
  • strategie opcyjnie (spread byka, niedźwiedzia, motyla, strip, strap, kondor)
  • zyskowność strategii (maksymalny do osiągnięcia zysk i strata)
  • sprawiedliwa wycena opcji, model Blacka i Scholesa, parytet wymiany
  • wpływ czynników na premię opcji
 7. Wycena firm
  • ustalenie wolnych przepływów (FCFF, FCFE)
  • ustalenie stopy dyskontowej
  • obliczanie wartości firmy, kapitału własnego i pojedynczej akcji
  • model DuPonta
  • dźwignia (finansowa, operacyjna, całkowita)
  • bilans
Szczegółowe informacje o prowadzących oraz o płatnościach dostępne są na stronie www.kurs-maklerski.pl

Powrót na górę strony