Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie ster

Kurs kwalifikacyjny dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych


Celem kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych jest przekazanie wiedzy z zakresu organizacji pracy w centralnej sterylizatorni, kierowania zespołami pracowniczymi oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych, w tym sprawowania nadzoru nad przygotowaniem sterylnych wyrobów medycznych oraz przygotowanie kadry z wyższym wykształceniem do prowadzenia zajęć w szkołach medycznych, kursach dokształcających i specjalistycznych, specjalizacjach, w programie których zawarto teorię i praktykę dezynfekcji i sterylizacji medycznej.

Program kursu został opracowany z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 186).

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

posiadające wykształcenie wyższe i 3 - letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,

posiadające wykształcenie średnie medyczne i 6 - letni staż pracy na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni, w przypadku braku w/w stażu pracy koniecznym jest ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji,

posiadające wykształcenie wyższe lub średnie medyczne i ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku kierownika centralnej sterylizatorni lub osoby nadzorującej wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych , które ukończyły kurs kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

złożenie wniosku o zakwalifikowanie na kurs,

udokumentowanie posiadanego wykształcenia,

udokumentowanie wymaganego stażu pracy.

Czas trwania:

Łączna liczba godzin przeznaczona na realizację kursu kwalifikacyjnego dla kierowników centralnych sterylizatorni i osób nadzorujących wytwarzanie sterylnych wyrobów medycznych w podmiotach leczniczych oraz innych zakładach świadczących usługi na rzecz podmiotów leczniczych wynosi – 327 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 287 godzin,

zajęcia praktyczne – 40 godzin.


Moduł Nazwa modułu Liczba godzin
I Elementy psychologii i etyki. 20
II Podstawy kierowania zasobami ludzkimi i elementy systemu zarządzania jakością. 40
III Organizacja i funkcjonowanie centralnej sterylizatorni w strukturze podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. 40
IV Wybrane zagadnienia z zakresu mikrobiologii, epidemiologii i higieny. 24
V Woda na potrzeby centralnej sterylizatorni. 5
VI Technologia mycia, oczyszczania i dezynfekcji. 58
VII Technologia sterylizacji. 100

Zajęcia praktyczne: Centralna sterylizatornia szpitalna 40Koszt kursu 1950 zł (z możliwością rozłożenia na raty 10 x 195 zł).

Cena obejmuje ubezpieczenie OC i NNW.

Termin wpłaty pierwszej raty: 20 marca 2016.
Terminy wpłat kolejnych rat: do 10 dnia każdego miesiąca.
Od opłaty za studia nie przysługuje żadna zniżka.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Skan dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, zajmowane stanowisko, ukończenie wymaganego kursu należy przesyłać na adres e-mail: podyplomowe@wszib.edu.pl

Nabór na kurs trwa do 15.09.2017 r.

Kierownik kursu - mgr Alina Laszczka-Strzyżewska

Powrót na górę strony