Koło Prawników

mgr Beata Superson Polowiec

IGNORANTIA IURIS NOCET

Celem Koła prawników jest poszerzanie wiedzy z zakresu prawa i rozwijanie świadomości prawnej. W spotkaniach Koła może nich uczestniczyć każdy student WSZiB w Krakowie. Program Pracy Koła jest elastyczny oraz zależny od zainteresowań i inwencji studentów. Poruszana problematyka obejmuje nie tylko zagadnienia prawne, lecz wykracza poza nie. Służy temu wymuszanie zastosowania podjęcia interdyscyplinarnego w ocenie i rozwiązywaniu prezentowanych problemów.

Zadania jakie chcielibyśmy zrealizować w ramach Koła to
  • poszerzanie wiedzy studentów,
  • spotkania ze specjalistami,
  • doskonalenie zdolności pracy w zespole w trakcie realizacji projektów,
  • organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów,
  • integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu - termin spotkań można znaleźć w rozkładzie zajęć opiekuna Koła.Pliki do pobrania:

spotkanie1.doc
spotkanie2.doc
spotkanie3.doc


Powrót na górę strony