Klub lidera

Niektórzy widzą rzeczy takie,
jakimi są i pytają - dlaczego?
Ja śnię o rzeczach, których nigdy
nie było i pytam- dlaczego?

Koło naukowe "Klub lidera WSZiB w Krakowie" tworzy zespół najbardziej aktywnych studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Celem spotkań Klubu jest dzielenie się doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w imprezach uczelnianych i pozauczelnianych, działalnością w kołach naukowych i kołach zainteresowań pozanaukowych oraz wszelaką inną działalnością pozadydaktyczną.

Członkowie "Klubu lidera" starają się również oddziaływać na studencką część środowiska akademickiego WSZiB w taki sposób, aby pobudzać studentów do aktywnego udziału w wydarzeniach, imprezach etc.

Wszyscy członkowie "Klubu" są przewodniczącymi, prezesami, bądź tzw. "lokomotywami" wielu stowarzyszeń, kół naukowych czy sekcji samorządowych działających w WSZiB w Krakowie.
W bieżącym roku akademickim członkowie "Klubu lidera" zamierzają:
 • aktywizację studentów pierwszego roku studiów wszystkich kierunków poprzez zachęcenie ich do włączenia się w działalność Samorządu, redakcji Multis Multum oraz kół naukowych ("Aktywny student WSZiB");
 • uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię i instytucje pozauczelniane, w tym w szczególności:
  • pracach na rzecz kół naukowych,
  • publikować tekstów w magazynie kulturalno-studenckim Multis Multum,
  • brać aktywny udział w konferencje i seminaria,
  • podtrzymywać kontakt z instytucjami zewnętrznymi, a zwłaszcza z Centrum Europejskim Natolin oraz Krakowską Willą Decjusza,
 • prowadzić dalsza praca na rzecz stymulowania kreatywności w środowisku studenckim.
Pliki do pobrania:

Powrót na górę strony