Systemy i sieci komputerowe

Systemy i sieci komputerowe

studia I stopnia

kierunek: Informatyka

Opis specjalności

Celem studiów na specjalności Systemy i sieci komputerowe jest przygotowanie specjalistów w zakresie projektowania i wdrażania infrastruktury nowoczesnych systemów informatycznych. W programie znalazły się przedmioty traktujące o podstawowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych systemów informatycznych w produkcji i zarządzaniu oraz ich praktycznej realizacji z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa oraz efektywnością działania. Absolwent tej specjalności posiada uniwersalną wiedzę z zakresu implementacji i wdrażania usług sieciowych i katalogowych oraz ich integracji w zakresie wykorzystania protokołu LDAP, Kerberos, SAMBA czy tworzenia rozwiązań typu Single Sign On. Ujęty w programie specjalności projekt złożony pozwala na szersze spojrzenie na realizowane zagadnienia oraz wyrabia umiejętność pracy w zespole.

Perspektywy zawodowe

Studia przygotowują do skutecznej pracy zespołowej. Absolwenci specjalności Systemy i sieci komputerowe są poszukiwani przez przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem oprogramowania dla implementacji usług sieciowych, usługami wdrożeniowymi, doradczymi, przetwarzaniem danych, serwisem sprzętu i oprogramowania, administrowaniem złożonymi systemami i ich zasobami, outsourcingiem usług informatycznych, dystrybucją sprzętu i oprogramowania, szkoleniami oraz integracją usług informatycznych. Znajdują zatrudnienie jako inżynierowie w takich firmach jak np. Motorola, Comarch, Onet.pl, Interia.pl, centrale i filie banków, urzędy administracji państwowej oraz mniejszych, związanych z produkcją gier komputerowych, symulatorów i oprogramowania użytkowego.

Powrót na górę strony