Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe

studia I stopnia
kierunek: Informatyka

Opis specjalności

Celem kształcenia na specjalności Programowanie obiektowe jest przygotowanie specjalistów w zakresie projektowania i implementowania systemów informatycznych w oparciu o język Java oraz technologię JEE. W programie znalazły się przedmioty traktujące o podstawowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych języka Java i powiązanych z nim technologii oraz ich praktycznej realizacji projektów z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa oraz efektywnością działania. Absolwent po ukończeniu kształcenia posiada uniwersalną wiedzę z zakresu implementacji systemów w oparciu o JEE. Zna język Java, technologię JEE oraz potrafi wykorzystać narzędzia służące do pracy zespołowej i wytwarzania oprogramowania z wykorzystaniem dobrych praktyk, zna również różne podejścia do tworzenia architektury takich systemów.

Perspektywy zawodowe

Ujęty w programie specjalności projekt pozwala na szersze spojrzenie na realizowane zagadnienia oraz wyrabia umiejętność pracy w zespole. Absolwenci specjalności są poszukiwani na rynku pracy zwłaszcza przez duże, międzynarodowe korporacje które projektują aplikacje i systemy dla dużych klientów biznesowych.

Powrót na górę strony