Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie

Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie

POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Główny cel projektu

Poprawa jakości funkcjonowania WSZiB w Krakowie poprzez realizację modułów:
 •  Moduł programów kształcenia
 • Moduł podnoszenia kompetencji
 • Moduł wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy
 • Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
 • Moduł działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią
 

Zadania w projekcie

 • Modernizacja kształcenia na kierunku Informatyka - profil praktyczny
 • Wprowadzanie praktycznych narzędzi dydaktycznych dla studentów kierunku informatyka
 • Wdrożenie zrestrukturyzowanego systemu obiegu dokumentów w WSZIB
 • Modernizacja i restrukturyzacja platform intranetowych SUSZI i SAKE
 • Podniesienie kompetencji zawodowych i analitycznych studentów WSZiB w Krakowie
 • Wsparcie studentów w rozpoczęciu kariery zawodowej poprzez wysokiej jakości usługi świadczone przez biuro Promocji i Przedsiębiorczości WSZiB w zakresie doradztwa zawodowego oraz monitoringu losów absolwentów
 •  Działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią

Harmonogram szkoleń i kursów oraz wsparcia

Doradztwo zawodowe 
Wsparcie w ramach doradztwa zawodowego dla studentów odbywa się w godzinach pracy Biura Promocji i Przedsiębiorczości - od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 oraz w dyżurne soboty.
Kurs rachunkowości
I edycja - zakończona 20.12.2018r
Kurs Analizy i modelowania danych
I edycja: 29.11.2018; 06.12.2018; 13.12.2018; 10.01.2019; 17.01.2019; 31.01.2019; 07.02.2019; 14.02.2019; 21.02.2019 - zakończenie. Zajęcia odbywają się w sali 409K przy al. Kijowskiej 14.
Kurs Prince2
I edycja zakończona 05.12.2018r.

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania iGrafx lub równorzędne
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę oprogramowania iGrafx lub równoważnego w ramach zadania 2 – wprowadzenie praktycznych narzędzi dla studentów kierunku Informatyka. 
 
Link do pełnej treści zapytania ofertowego oraz formularzy - zapytanie ofertowe
 
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z rachunkowości komputerowej dla studentów WSZiB w Krakowie
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć warsztatowych z rachunkowości komputerowej.
 
Link do pełnej wersji zapytania ofertowego oraz formularzy - zapytanie ofertowe 
 
Zapytanie ofertowe na zakup odnowienia licencji do systemu kart studenckich
W związku z realizacją projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni szansą dla WSZiB w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z214/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Zamawiający Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza do złożenia oferty na odnowienie licencji systemu kart studenckich zadanie 3. Wdrożenie zrestrukturyzowanego systemu obiegu dokumentów w WSZIB.
 
Link do pełnej wersji zapytania ofertowego oraz formularzy - zapytanie ofertowe

 
 
 


Powrót na górę strony