Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

Spółdzielnia Pracy "Oświata"  Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006, Priorytet 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, schemat 2.3a - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Liczba Beneficjentów Ostatecznych: 1340 osób

Powrót na górę strony