Nowa jakość nauczania i wymiany wiedzy

 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości z siedzibą w Krakowie realizuje projekt pt.
WDROŻENIE NOWEJ JAKOŚCI NAUCZANIA I WYMIANY WIEDZY W WSZIB POPRZEZ ROZBUDOWĘ INNOWACYJNEJ INFRASTRUKTURY DLA STUDENTÓW I KADRY NAUKOWEJ

dofinansowanego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.
 
Całkowita kwota projektu wynosi: 5 464 320,00 zł
w tym:
 • całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 5 414 320,00 zł
 • dofinansowanie wynosi: nie więcej niż 4 060 740,00 zł
  w tym:
  • środki europejskie: do 3451629,00 zł
  • współfinansowanie z budżetu państwa: do 609111,00 zł
  • środki własne: co najmniej 1353580,00 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 22.03.2010r.
Data podpisania umowy: 30.09.2010 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2012r.
 

Zapytania do oferentów

Lp Wyszczególnienie elementów składowych zadania, stan realizacji
Koszty przygotowawcze
1
 • rozbudowa oprogramowania - zamówione, działa
 • blade dla SUSZI (2 szt.) - zamówione, działa
 • macierz dla SUSZI - zamówione, działa
 • wentylatory i zasilacze do ramki blade - zamówione, działa
 • licencja VMWare (2 szt.) - zamówione, działa
 • RedHat- licencja sys op - zamówione, działa
2
 • rozbudowa oprogramowanie - zamówione, działa
3
 • zakup systemu obiegu dokumentów - zamówione, działa
 • blade obieg dokumentów - zamówione, działa
 • macierz - zamówione, działa
 • licencja VMWare (1 szt.) - zamówione, działa
4
 • wdrożenie nowego rozwiązania personalizacji legitymacji studenckiej - zamówione, działa
 • blade personalizacja ELS - zamówione, działa
 • licencja VMWare (1 szt.) - zamówione, działa
5
 • nowe okablowanie serwerowni - zamówione, działa
 • upliki światłowodowe - zamówione, działa
 • urządzenia sieciowe (warstwa 2-7 modelu OSI) - zamówione, działa
 • centralny/zdalny restart kiosków informacyjnych- instalacja - zamówione, działa
 • wizualizacja stanu urządzeń- oświetlenie, temperatura, elektrozawory- oprogramowanie - zamówione, działa
6
 • system gaszenia gazem (2 serwerownie + rozdzielnia/UPS) - zamówione, działa
 • uszczelnienie pomieszczeń (2 serwerownie, rozdzielnia/UPS) - zamówione, działa
 • UPS centralny- Dziedzicki Wariant IV - 30kVa - zamówione, działa
 • zakup klimatyzacji (do nowego pomieszczenia UPS-a oraz do serwerowni) - zamówione, działa
 • system informacji o zagrożeniach: woda, temperatura, brak zasilania - zamówione, działa
7
 • system backupowy- oprogramowanie - zamówione, działa
 • system backupowy- serwer + robot taśmowy - zamówione działa
Pozostałe koszty

Galeria- podpisanie umowyPowrót na górę strony