Finanse w korporacjach międzynarodowych

Finanse w korporacjach międzynarodowych

studia I stopnia
kierunek: Finanse i Rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Finanse w korporacjach międzynarodowych posiada wiedzę w zakresie zarządzania procesowego w obszarze finansów i rachunkowości, co przekłada się na kompetencje w zakresie usprawniania procesów biznesowych w centrach usług wspólnych/ outsourcingowych. Ma umiejętność identyfikacji przepływów finansowych w aspekcie działalności międzynarodowej podmiotu gospodarczego. Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania ryzykiem, zabezpieczania transakcji międzynarodowych i zarządzania rozwojem w skali globalnej. Zdobywa cenne doświadczenie zawodowe oraz umiejętności pracy w środowisku międzynarodowym już w trakcie studiów. Absolwent posługuje się biegle językiem angielskim współczesnego biznesu.

Możliwości na rynku pracy

Zdobycie wyżej wymienionej wiedzy i opanowanie umiejętności pozwala na podjęcie pracy zarówno w firmach działających w Polsce i planujących / prowadzących działalność zagraniczną, jak i firmach międzynarodowych, absolwenci są wyposażeni w wiedzę umożliwiającą karierę w dynamicznie rozwijającym się w Krakowie sektorze usług wspólnych/ outsourcingowy, szczególnie w działach analizy finansowej, audytu finansowego.

 

Powrót na górę strony