Finanse publiczne

Finanse Publiczne

studia I stopnia
kierunek: Finanse i Rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Finanse publiczne w trakcie studiów uzyska między innymi wiedzę w zakresie: funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce i w wybranych krajach europejskich, systemu finansów publicznych, systemu finansów samorządowych, rachunkowości budżetowej oraz rozdysponowania środków finansowych przekazywanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Możliwości na rynku pracy

Po ukończeniu studiów na specjalności Finanse publiczne absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie w służbach ekonomiczno-finansowych administracji państwowej oraz administracji samorządowej, a także z powodzeniem może zostać zatrudniony w urzędach skarbowych. W ramach przedmiotu finanse publiczne, finanse samorządowe oraz prawo podatkowe absolwent uzyska wiedzę na temat systemu podatkowego. Zaznajomiony zostanie między innymi z ordynacją podatkową, ewidencją należności podatkowych itp.


Powrót na górę strony