Bankowość

Bankowość

studia I stopnia
kierunek: Finanse i Rachunkowość

Sylwetka absolwenta

Student wybierający specjalność Bankowość uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu bankowego i innych instytucji finansowych, przygotowującą go do pracy w dziedzinach, w których obecnie szybko rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Wykłady i ćwiczenia pozwalają na zapoznanie się z zasadami funkcjonowania banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych oraz umożliwią zrozumienie podstawowych operacji finansowych przeprowadzanych przez te instytucje. Zdobyta wiedza ułatwi pozyskiwanie środków finansowych z instytucji międzynarodowych, np.: Grupy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Narodowego Banku Polskiego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, etc. Absolwent pozna podstawowe zasady dokonywania analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorców i procedury kredytowe, zapozna się z problematyką ubezpieczeń i innych usług finansowych dla firm. Specjalność pozwala na pozyskanie umiejętności dokonywania rozliczeń na rynku międzybankowym w szczególności w zakresie wymiany towarów i usług, międzynarodowych ruchów kapitałowych i transferu technologii. Ponadto absolwent poznaje prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskiego Banku Centralnego.

Możliwości na rynku pracy

Absolwent będzie przygotowany do pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego w bankach komercyjnych i spółdzielczych, przedsiębiorstwach pośrednictwa kredytowego, przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych, towarzystwach emerytalnych i w innych instytucjach funkcjonujących na rynku finansowym.


Powrót na górę strony