Finanse i Rachunkowość

Opis kierunku

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Nauka trwa do 3,5 roku (VII semestrów).
Łączna liczba godzin : dla studiów dziennych 1920 dla studiów zaocznych 1210

Celem kierunku Finanse i Rachunkowość, realizowanego w pięciu specjalnościach, jest kształcenie profesjonalnej kadry dla instytucji finansowych. Kierunek przygotowuje absolwenta do strategicznego i finansowego zarządzania różnego typu (zależnie od wybranej specjalności) przedsiębiorstwami i projektami. Kompleksowy, nowoczesny i dostosowany do potrzeb rynku pracy program nauczania daje wiedzę i umiejętności potrzebne do planowania finansowych aspektów przedsięwzięcia, skutecznego pozyskania funduszy na jego realizację. Program kierunku jest tak dobrany, że pozwala również ukształtować takie cechy osobowościowe studenta, które umożliwią mu osiągnięcie sukcesu zawodowego. Proces dydaktyczny jest prowadzony w taki sposób, aby umożliwić mobilność studentów, zapewnić porównywalność kwalifikacji przez spełnianie standardów kierunkowych, permanentną poprawę jakości kształcenia, przez co zapewniona jest realizacja celów nakreślonych w procesie bolońskim.

Zapisz się online na Finanse i Rachunkowość

Specjalności

Rekomendacje

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie- kierunku Finanse i rachunkowość.
Według mnie WSZiB opisują 4 słowa:
W jak WIEDZA- wiedza przekazywana w tej uczelni jest rzetelna, treściwa i prezentowana w sposób ciekawy, trafiający do osób studiujących,
S jak SZACUNEK- nigdy nie spotkałam się z niemiłym zachowaniem ze strony uczących mnie wykładowców, codziennie byli uśmiechnięci i chętni do rozmów lub rozwiązywania problemów,
Z jak ZNAJOMI- dzięki Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości poznałam najciekawszych ludzi w moim życiu, którzy do dziś są moimi przyjaciółmi,
i
B jak BEZPIECZEŃSTWO- bezpieczeństwo polegające na świadomości posiadania dyplomu jednej z najlepszych prywatnych szkół w Polsce.
Uważam, że wybór tej uczelni był strzałem w dziesiątkę i gorąco wszystkim polecam.
PS. Zdobyta wiedza coraz lepiej przekłada się wspomaganie rozwoju rodzinnej firmy WIBLASK – będącej częścią grupy WIMED, zajmującej się dostawą elementów odblaskowych.
Karolina Dąbczyńska
absolwentka kierunku Finanse i rachunkowość
Współwłaścicielka firmy WIBLASK

Studia w WSZiB to była dla mnie możliwość zdobycia szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości.
Wiedza ta pozwala mi obecnie skutecznie konstruować a następnie zarządzać projektami unijnymi (zarówno miękkimi, jak i inwestycyjnymi).
Możliwości, jakie Uczelnia stwarza w zakresie działalności naukowej (zeszyty naukowe, konferencje) pozwalają również na kontynuowanie kariery naukowej w ramach studiów doktoranckich. Przez lata byłem też redaktorem studenckiej gazety „Multis Multum”. To były bezcenne doświadczenia.
Bartosz Banduła
absolwent kierunku Finanse i Bankowość
doktorant na UE, asystent koordynatora projektów unijnych

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że decyzja o podjęciu studiów w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie była trafnym wyborem. Z całą pewnością studia te pomogły mi w zdobyciu licencji maklera papierów wartościowych. Część z zagadnień, których opanowanie było wymagane do państwowego egzaminu maklerskiego, przyswoiłem już w czasie trwania studiów. To znacząco ułatwiło osiągnięcie sukcesu. Otrzymywałem pomoc ze strony wykładowców; zawsze służyli mi swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszystkie te czynniki sprawiły, że udało mi się zrealizować moje marzenie – zostałem wpisany na listę maklerów papierów wartościowych. Obecnie pracuję jako makler w jednym z krakowskich domów maklerskich. Jestem przekonany, że w dużej mierze zawdzięczam to właśnie tej Uczelni.
Tomasz Łuka
absolwent Finansów i rachunkowości

Studia na WSZiB-ie wspominam bardzo dobrze nie tylko ze względu na miłą atmosferę i świetną współpracę z wykładowcami, ale również dzięki wspaniałym koleżankom i kolegom , którzy ze mną studiowali.
Doskonale opracowane programy, bardzo wysoka kultura nauczania oraz wspaniała baza techniczna spowodowały, że studia może nie były wyłącznie czystą przyjemnością, ale bez większych problemów i zbędnego stresu pozwoliły mi na uzyskanie wiedzy niezbędnej do ich ukończenia, a przy okazji również przydatnej w mojej pracy zawodowej. Z czystym sumieniem, a nawet z niekłamaną dumą mogę polecić moją uczelnię wszystkim potencjalnym jej studentom.
Urszula Stochel
absolwentka kierunku Zarządzanie finansami, studia II stopnia
V-ce Starosta Powiatu Krakowskiego


Powrót na górę strony