Zarządzanie funduszami unijnymi

///
10 lis '06

4 listopada br. w WSZiB w Krakowie odbyła się uroczysta inauguracja IX edycji Podyplomowych Studiów Administracji Europejskiej. Zarządzanie funduszami unijnymi. W inauguracji uczestniczył minister Tomasz Nowakowski, który w wykładzie inauguracyjnym „Narodowa Strategia Spójności na lata 2007-2013” przedstawił główne uwarunkowania polityki rozwoju, priorytety i obszary wykorzystania funduszy oraz system ich wdrażania. Prorektor ds. badań naukowych dr Paweł Kawa omówił założenia metodologiczne Studiów oraz podkreślił znaczenie kształcenia kadr administracji publicznej i prywatnej jako głównego czynnika determinującego efektywną absorpcję funduszy strukturalnych.Więcej o Studiach: http://www.wszib.edu.pl/podyplomowe_administracja_europejska/


Skip to content