Wysoka ocena Zeszytów Naukowych WSZIB

///
7 sty '14

W grudniu 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nową punktację czasopism naukowych. Z przyjemnością informujemy, że Zeszyty Naukowe WSZiB w Krakowie znalazły się w czołówce najlepiej ocenionych polskich czasopism naukowych o profilu ekonomicznym. Punktacja ZN WSZiB jest dużym uznaniem dla dorobku naukowego WSZiB. Na tak wysokiej ocenie zaważyły: dotychczasowa liczba publikacji i ich jakość, przestrzeganie ministerialnych wytycznych („dobrych praktyk”) w zakresie publikacji i ich recenzowania oraz podjęte działania w zakresie umiędzynarodowienia i upowszechnienia publikacji.


Skip to content