Wykłady otwarte

///
17 maj '05

W najbliższym czasie w Uczelni gościć bedziemy autorytety z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej:- prof. dr hab. Grzegorza W. Kołodkę, który wygłosi wykład pt. Globalizacja i perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce, w najbliższy piątek tj. 20 maja o godz.10.00 w auli WSZiB,- Marszałka Sejmu RP Włodzimierza Cimoszewicza, który przedstawi wykład pt. Miejsce i rola Polski w Europie i świecie po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 25 maja o godz. 11.15 w auli WSZiB.Wszystkich serdecznie zapraszamy!


Skip to content