Unikatowa specjalność na studiach II-stopnia

///
Unikatowa specjalność na studiach  II-stopnia
22 maj '14
W dniu 20 maja 2014 roku WSZiB oraz POLINVEST Sp. z o.o. zawarły porozumienie dotyczące realizacji unikalnej specjalności na studiach II-stopnia – Rachunkowość dla menedżerów. Umowa zakłada uruchomienie na studiach magisterskich nowego programu kształcenia ukierunkowanego na bieżące potrzeby spółek z szeroko rozumianej branży finansowej i consultingowej. Program specjalności zawiera dziesięć przedmiotów, które będą prowadzone przez praktyków biznesu – pracowników firmy POLINVEST i będą oparte o doświadczenie biznesowe naszego Partnera.

Dodatkowym  atutem dla studentów tej specjalności będzie – poza dyplomem ukończenia studiów magisterskich – certyfikat poświadczający zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych wydany przez POLINVEST.

POLINVEST jest  jedną z najbardziej doświadczonych spółek doradztwa gospodarczego w Polsce. Na rynku jest obecny od ponad 25 lat. Firma jest liderem m.in. w pozyskiwaniu funduszy UE, posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie zarządzania, przygotowaniu studium wykonalności projektów, wycenie przedsiębiorstw, badaniu sprawozdań finansowych.

Szczegółowy program specjalności znajduje się na stronie internetowej Uczelni. Już dzisiaj zapraszamy osoby spoza uczelni do punktów rekrutacyjnych, a Licencjatów zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą studiów II stopnia w zakresie rachunkowości.

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej naszego Partnera.

GaleriaGaleria


Skip to content