Sukces naszego studenta

///
21 kw. '10

21 marca 2010 roku w Warszawie odbył się Państwowy egzamin maklerski. Student III roku Wydziału Finansów i Bankowości naszej Uczelni Tomasz Łuka złożył go z wynikiem pozytywnym. Jest to ogromny sukces z uwagi na fakt iż egzamin jest bardzo trudny, związany z silną konkurencją, a składał się ze 120 pytań i zadań z zakresu wartości pieniądza, wyceny akcji i obligacji itp. oraz zagadnień prawnych. W części prawnej uwzgędniono zmiany związane z wprowadzeniem dyrektywy MIFID. W najbliższym czasie Komisja Nadzoru Finansowego dokona oficjalnego wpisu Pana Tomasza Łuki na listę maklerów papierów wartościowych. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni.


Skip to content