Stypendia uczelniane

///
14 wrz '06

Rektor przyznał za aktywność w semestrze letnim 94 stypendia motywacyjne na kwotę 40 800 zł, a także 89 diamentowych i złotych indeksów na kwotę 85 950 zł. Łącznie z innymi formami pomocy uczelni dla studentów i premiowania aktywnych w roku akademickim 2005/2006 uczelnia przeznaczyła 497 000 zł.


Skip to content