Stypendia FEP przyznane!

///
27 wrz '06

Komisja Stypendialna Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości przyznała 22 studentom kierunków: Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość stypendia naukowe. Prestiżowe stypendia motywacyjne, w łącznej kwocie 15480 zł Fundacja przyznaje co semestr najzdolniejszym słuchaczom studiów stacjonarnych.


Skip to content