Studia za granicą z programu Erasmus

///
20 mar '09

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2009/201016 MARCA &8211; 12 KWIETNIA, 2009Drogi Studencie,Jeśli chcesz zdobyć europejskie doświadczenie, studiować ze studentami z całego świata, sprawdzić się w międzynarodowym środowisku złóż dokumenty na wyjazd na stypendium z program Erasmus.Na czas pobytu za granicą można otrzymać dofinansowanie w formie grantu!W rekrutacji mogą wziąć udział:- studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- studenci obecnego 1 i 2 roku studiów- studenci obecnego 3 roku studiów &8211; wyjazd tylko na semestr zimowy 2009/2010W procesie kwalifikacji na studia zagraniczne brane są pod uwagę:- Średnia ocen: za dotychczasowy okres studiów, potwierdzona przez właściwy Dziekanat- Poziom znajomości języka obcego: w rekrutacji brana jest pod uwagę znajomość tylko tego języka, w którym student będzie odbywał studia zagraniczne (o ile dana oferta nie zawiera innych wymagań). – Potwierdzone zagraniczne doświadczenie zawodowe- Posiadanie certyfikatów językowych. Jeżeli kandydat na stypendium nie posiada certyfikatu, WSZIB zorganizuje test językowy sprawdzający poziom znajomości języka obcego.- Poświadczona działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich, związana z realizacją konkretnych przedsięwzięć- Wolontariat, praktyki studenckie w WSZiB oraz inne formy aktywności i osiągnięcia.Dokumenty rekrutacyjne:- Wypełniony oraz podpisany Formularz rekrutacyjny &8211; w załączniku- Zaświadczenie z Dziekanatu o średniej ze studiów za cały dotychczasowy tok studiów- CV w języku angielskim oraz polskim- List motywacyjny w języku angielskim i polskim- 2 zdjęcia legitymacyjne- Dodatkowe zaświadczeniaNa rok akademicki 2009/2010 oferujemy wyjazdy na studia do:- Budapest College of Communication and Business, Węgry http://www.bkf.huStypendium przeznaczone dla studentów kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość oraz Socjologia, I stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.- University of Amsterdam, Holandiahttp://www.studeren.uva.nl/studyinginenglish/english.cfmStypendium przeznaczone dla studentów kierunku: Computer Science, II stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.- University of Bologna, Włochyhttp://www.eng.unibo.it/PortaleEn/Students/International+Students/exchange/before.htmStypendium przeznaczone dla studentów kierunków Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość oraz Socjologia, I stopnia. Językiem wykładowym jest język włoski.- University of Economics in Bratislava, Słowacjahttp://www.euba.sk/english/basic-facts/Stypendium przeznaczone w szczególności dla studentów kierunków: Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, I oraz II stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski- University of Zilina, Słowacjahttp://www.uniza.sk/projekty/brozura/project.asp?id=1&sub=1Stypendium przeznaczone w szczególności dla studentów kierunków: Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość, I stopnia. Językiem wykładowym jest język angielski.Dokumenty można składać w Biurze Karier WSZIB lub w Rektoracie &8211; ul. Armii Krajowej 4do dnia 12 kwietnia.Liczba miejsc na stypendia jest ograniczona!Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o programie Erasmus na stronie:http://www.wszib.edu.pl/erasmus/Formularz rekrutacyjny: http://www.wszib.edu.pl/erasmus/erasmus_formularz_rekrutacyjny.pdf


Skip to content