Studia Administracji Europejskiej

///
5 gru '02

W związku z dużym zainteresowaniem studentów od marca 2003 r. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie uruchamia drugą edycję Studiów Administracji Europejskiej. Studia prowadzone są pod patronatem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Izby Przemysłowo-Handlowej i przygotowują do egzaminu konkursowego na urzędnika europejskiego. Program Studiów obejmuje 210 godzin zajęć prowadzonych przez pracowników UKIE, urzędów centralnych oraz uczelni wyższych. Szczegółowe informacje w „Formach szkolenia”.


Skip to content