Seminarium nt. Wirtualizacji

///
21 mar '07

20 marca w WSZiB odbyło się otwarte seminarium poświęcone wirtualizacji, organizowane przez WSZiB w Krakowie i firmę VMWare.Wirtualizacja to obecny trend w serwerowniach, umożliwiający optymalizację wykorzystania pamięci i czasu procesora w dużych serwerach. Wykład był prowadzony w języku angielskim przez przedstawiciela VMWare – Davida Hanacek. VMWare to lider na rynku oprogramowania do wirtualizacji serwerów. Udział w seminarium był bezpłatny.


Skip to content