Prelekcja pt. „Przywództwo w biznesie”

///
Prelekcja pt. „Przywództwo w biznesie”
23 lis '16

18 listopada 2016 w WSZiBgościli tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.

Specjalnie dla uczniów Pani dr Justyna Michniak – Szladerba przygotowała prelekcję na temat „Przywództwaw biznesie” ze szczególnym uwzględnieniem takich kwestii jak wyzwania wkryzysie, wspieranie innowacji oraz budowanie zespołu.

W czasie prelekcji zostało wskazane powiązanie międzywymienionymi aspektami wynikające z uwarunkowań gospodarczych. Zwrócono teższczególną uwagę na znaczenie roli lidera wobec omówionych wyzwań izaprezentowano szereg argumentów wskazujących na konieczność uwrażliwieniaprzedsiębiorców na kwestię dbałości o jakość kapitału ludzkiego.

 

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content