Prawa i obowiązki pokrzywdzonych i świadków w postępowaniu sądowym

///
27 kw. '10

27 kwietnia 2010 r Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało w ramach projektu „Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości” współfinansowego przez Unię Europejską w ramach EFS spotkanie edukacyjne PRAWA I OBOWIĄZKI POKRZYWDZONYCH I ŚWIADKÓW W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM. Nasi studenci mogli zapoznać się z podstawowymi prawami przysługującymi pokrzywdzonemu w procesie karnym, poznać różne możliwości uczestniczenia pokrzywdzonego w procesie, uzyskania wsparcia po pokrzywdzeniu przestępstwem. Uczestnicy zapoznali się z ideą sprawiedliwości naprawczej, a także wartościami i korzyściami, jakie pokrzywdzonemu daje uczestnictwo wprocesie mediacji. Studenci poznali podstawowe prawi i obowiązkami świadka w postępowaniu sądowym.


Skip to content