Pomoc finansowa dla studentów WSZiB w czasie COVID

///
Pomoc finansowa dla studentów WSZiB w czasie COVID
6 maj '20

Walka z ekonomicznymi skutkami COVID to nasza wspólna troska. Z tego względu, WSZiB wspiera finansowo studentów, którzy w wyniku epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W tym celu uruchomiliśmy rezerwy finansowe na wypłaty dodatkowych zapomóg i stypendiów socjalnych.

Od momentu ogłoszenia epidemii doraźną pomoc w postaci zapomóg otrzymało już 58 studentów na ponad 51 tys. zł. Oprócz tego, na stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych tylko w marcu i kwietniu b.r. przeznaczyliśmy ponad 132 tys. zł, które skierowaliśmy do 154 beneficjentów.

Razem ze stypendiami Rektora oraz stypendiami dla aktywnych studentów fundowanymi przez WSZiB, łączna liczba stypendystów w bieżącym semestrze wynosi 500 osób, którym w okresie marzec, kwiecień 2020 r. przekazaliśmy 430 tys. zł.


Skip to content