O traktacie akcesyjnym

///
8 maj '06

8 maja na terenie WSZiB w Krakowie miała miejsce sesja naukowa &8222;Negocjacje akcesyjne. Problemy rozszerzenia UE” z udziałem m.in. dr Edwarda Molendowskiego b. radcy handlowego w Ambasadzie RP.


Skip to content