Nowy sprzęt komputerowy do nauki zdalnej

///
Nowy sprzęt komputerowy do nauki zdalnej
31 maj '21

W ramach przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” Ministerstwa Edukacji i Nauki został zakupiony specjalistyczny sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. Dzięki temu sala komputerowa nr 410 (pracownia Cisco) została wyposażona w 19 nowych zestawów komputerowych.

Dodatkowe 18 komputerów Uczelnia zakupiła ze środków własnych dzięki czemu została również wyposażona pracownia nr 411.

W sumie zakupiliśmy 37 zestawów komputerowych.Skip to content