Najwyższe oceny dla WSZiB!

///
8 paź '10

W dniu 30 września br. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej wydziałów Uczelni dokonaną przy uwzględnieniu dorobku naukowego tych jednostek.
Z przyjemnością informujemy, że wydziały WSZiB uzyskały najwyższe oceny (kategoria oceny parametrycznej 1 i 2). Jest to kolejne potwierdzenie jakości badań naukowych prowadzonych w WSZiB, a zarazem realizowanego w uczelni procesu dydaktycznego.


Skip to content