Konferencja dla Przodujących Szkół w Polsce

///
Konferencja dla Przodujących Szkół w Polsce
25 paź '17
19 października przeprowadziliśmy wykład dla nauczycieli i uczniów w ramach Konferencji dla Klubu Przodujących Szkół w Polsce organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie.
Spotkanie otworzył JM Rektor prof. Włodzimierz Roszczynialski natomiast wykład poprowadziła dr Magdalena Kowalska – Musiał pt. „Współczesne uwarunkowania przedsiębiorczości dla sektora MŚP”.
Uczestnicy wysłuchali wyjaśnienia pojęć takich jak przedsiębiorstwo, przedsiębiorca oraz przedsiębiorczość. Zapoznani byli ze współczesnymi celami przedsiębiorstwa definiowanymi przez klasyczną teorię ekonomii, teorię menedżerską oraz wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Rozwinięto dyskusję związana z barierami rozwoju przedsiębiorczości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

GaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleriaGaleria


Skip to content