Kategoria naukowa dla Wydziału ZFiI

///
13 maj '16

W dniu 04 maja br. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonał oceny działalności naukowej na Wydziale Zarządzania, Finansów i Informatyki WSZiB w Krakowie. W wyniku kompleksowej oceny parametrycznej Wydział uzyskał kategorię naukową B w grupie nauk ekonomicznych i społecznych. Uzyskana wysoka ocena działalności naukowej pozwala m.in. na pozyskiwanie grantów, w tym obsługę tzw. bonów na innowacje dla przedsiębiorców.


Skip to content